ICR – czy warto skanować pismo odręczne?

ICR
Tweet
Pin It

W swoich dotychczasowych wpisach poruszałem głównie tematykę związaną z „klasycznym” OCR-rem. Nie jest to jednak jedyny termin określający oprogramowanie rozpoznające znaki. Jednym z ciekawszych przykładów jest ICR – Intelligent Character Recogniction (Inteligentne Rozpoznawanie znaków).

Na czym polega ICR?

Intelligent Character Recognition to aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy, służące do rozpoznawania pisma odręcznego. Większość aplikacji ICR posiada algorytmy uczące się (tzw. sieci neuronowe), które automatycznie aktualizują swoją bazę w miarę rozpoznawania kolejnych typów pisma.

Zasada działania jest analogiczna jak w przypadku OCR. Rozpoznawane kształty przenoszone są do formy cyfrowej, natomiast tam gdzie program napotkał problem, znaki pozostają do rozpoznania przez użytkownika. Oprogramowanie ICR często posiada kilka silników rozpoznających na raz. Wówczas wyniki skanów zestawiane są ze sobą w celu jak najlepszej interpretacji tekstu.

Skuteczność ICR może sięgać 98%. Jednakże aby osiągnąć taki wynik, skanowany tekst musi spełnić co najmniej kilka wymagań:
• litery muszą być czytelne i wyraźne
• tekst powinien być ustrukturyzowany i jednolity
• kontrast między tekstem a tłem powinien być wysoki

ICR - Rozpoznawanie pisma odręcznego

Zastosowanie ICR

Ze względu na fakt coraz częstszego wykorzystania rozmaitych programów (np. MS Word) służących do edycji tekstu, ICR traci z czasem na znaczeniu. Z pewnością będzie przydatny wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ręcznego wprowadzania tekstu na podstawie dokumentów napisanych odręcznie. Oprogramowanie ICR jest wówczas w stanie zaoszczędzić wymierną ilość czasu.

Inteligentne rozpoznawanie znaków będzie zatem użyteczne w przypadku formularzy stałopozycyjnych, w których dane zawsze znajdują się w tym samym miejscu (np. ankiety, formularze, tabele). Możliwe jest także procesowanie formularzy zmiennopozycyjnych, w których pożądane dane bywają umieszczone w różnych miejscach (np. pisma, reklamacje).

ICR znajduje zastosowanie w branżach tj.:
• finanse i bankowość
• sprzedaż detaliczna
• służba zdrowia
• administracja publiczna

Oprogramowanie ICR

ABBYY Flexi Capture – po raz kolejny wymieniam ABBYY na pierwszym miejscu. Chcąc nie chcąc jest to oprogramowanie oferujące największe możliwości. Zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę skuteczność, jak i liczbę obsługiwanych języków (ponad 100!)
SmartZone – ICR i OCR przeznaczony do integracji z innymi systemami. Niezłe możliwości rozpoznawania, obsługuje podstawowe języki (polskiego brak)
TypeReader – 13 obsługiwanych języków, support dla 200 różnych skanerów

ICR – wdrażać?

Ze względu na fakt, iż rola pisma odręcznego systematycznie maleje, zalecałbym ostrożność we wdrożeniu oprogramowania ICR. Może się bowiem okazać, że dużo wydajniejsze i bardziej przyszłościowe będzie przestawienie się na cyfrowe wprowadzanie danych. Wówczas dużo lepsze efekty będzie w stanie dostarczyć OCR. Intelligent Character Recognition natomiast winien być zastosowany tylko tam, gdzie jest to absolutnie niezbędne, a odejście od pisma odręcznego jest niemożliwe lub trudne do zrealizowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Yet Another Social Plugin powered by TutsKid.com.